Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3-10-2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΜΑ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΔΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Σημαντικό ζήτημα με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αποτελεί η ύπαρξη συνιδιόκτητων δασών στο Νομό Πιερίας (μεταξύ άλλων τα Δάση της Χράνης και της Νεοκαισάρειας), όπως έχουν χαρακτηρισθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Από τη συνολική έκταση των δασών αυτών η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Κατερίνης εξαίρεσε κάποιες εκτάσεις τη δεκαετία του ʼ30 αποσκοπώντας στην εκούσια εξαγορά τους από τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, το Υπουργείο Γεωργίας εξέδωσε αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες παραχωρήθηκε το δικαίωμα στους συνιδιοκτήτες να εξαγοράσουν το 1/5 του μεριδίου του Δημοσίου. Στα προσωρινά παραχωρητήρια που εξέδωσε το Υπουργείο Γεωργίας γινόταν αναφορά σε οριστικό παραχωρητήριο, που επρόκειτο να εκδοθεί μετά την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων.
Από την έρευνα της Διεύθυνσης Δασών του Νομού Πιερίας δεν προέκυψε οριστικό παραχωρητήριο των εν λόγω εκτάσεων, αλλά ούτε και άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 1/5 του μεριδίου του Δημοσίου, ενώ δεν βρέθηκε ούτε και η προβλεπόμενη άδεια κατάτμησης.
Όμως, υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το καθορισμένο τίμημα της εξαγοράς έχει καταβληθεί κατά περίπτωση, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στο Δημόσιο Ταμείο του Νομού Πιερίας.
Από το 1960 έως και σήμερα, οι εν λόγω εκτάσεις έχουν εκχερσωθεί και καλλιεργούνται και η Διεύθυνση Δασών του Νομού Πιερίας διατηρεί στο αρχείο της κάποιες αποφάσεις έγκρισης της εκχέρσωσης, ενώ διαθέτει στοιχεία ότι κάποιες άλλες αποφάσεις έχουν εκδοθεί, αλλά κατά την εμπόλεμη περίοδο απωλέσθησαν.
 Λαμβάνοντας υπόψη την παγιωμένη πλέον κατάσταση και την αδιάλειπτη γεωργική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων εκτάσεων από τους κατοίκους της περιοχής εδώ και δεκαετίες,
Λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή των δικαιωμάτων των καλλιεργητών των εκτάσεων αυτών, εκ μέρους της Διεύθυνσης Δασών του Νομού Πιερίας και την πρότασή της να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο «Δασικά οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, συγκεκριμένη διάταξη που θα επιτρέπει την απεμπλοκή των παραπάνω εκχερσωμένων εκτάσεων, που πληρούν το κριτήριο της νομιμότητας, από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου από το εν λόγω Υπουργείο,

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
Τί προτίθεστε να κάνετε με τις εκχερσωμένες εκτάσεις των συνιδιόκτητων δασών που αποδεικνύεται ότι νομίμως έχουν εξαγορασθεί από τους εδώ και δεκαετίες κατοίκους-καλλιεργητές τους και δεν τους έχει παραδοθεί ακόμη από το Ελληνικό Δημόσιο το οριστικό παραχωρητήριο, έτσι ώστε να διορθώσετε μία αδικία χρόνων και να αποδείξετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει κράτος δικαίου;  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ