Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Επιβολή Τέλους επιτηδεύματος σε Αργούσες Εργολαβικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2013
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: Επιβολή Τέλους επιτηδεύματος σε Αργούσες Εργολαβικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Σύμφωνα με επισημάνσεις φορέων του χώρου των κατασκευών έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε αργούσες κοινοπραξίες και τεχνικές εταιρείες, των οποίων το έργο έχει περατωθεί και έχει λήξει η συνεργασία τους.
Σε αυτές τις επιχειρήσεις η επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος συνεχίζεται για χρονικό διάστημα 5 & 10 ετών μετά το πέρας του έργου και λήξη της συνεργασίας τους.

Δεδομένου ότι η ισχύς αυτών των κοινοπραξιών και τεχνικών εταιρειών ολοκληρώνεται και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών, κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς επιβολής των ανωτέρων τελών, γιατί επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Επισημαίνεται η δύσκολη οικονομική συγκυρία που προκαλεί προβλήματα βιωσιμότητας στις εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, οι περισσότερες εξ αυτών λόγω της κρίσης έχουν ελάχιστη δραστηριότητα.
Συνεπώς προτείνεται η συνέχιση της επιβολής του Τέλους Επιτηδεύματος για χρονικό διάστημα μέχρι και 3 ετών από την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό το χρονικό διάστημα κρίνεται ότι επαρκεί για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων των εν λόγω εταιρειών (αποπληρωμή, παράδοση έργου, λήξη εγγυήσεων έργου, κτλπ).
Ερωτάται ο κύριος Υφυπουργός:
Προτίθεται να προβεί το Υπουργείο σας σε ρυθμίσεις για την απαλλαγή των ανωτέρων εταιρειών από την καταβολή του Τέλους Επιτηδεύματος για χρονικό διάστημα πέραν των τριών ετών, εκτός αν η εταιρεία έχει εκκαθαριστεί νωρίτερα.
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Κοψαχείλης Τιμολέων, Σενετάκης Μάξιμος, Σιούφας Παύλος, Σταμενίτης Διονύσιος, Λεονταρίδης Θεόφιλος, Χριστογιάννης Δημήτριος, Μακρή Θεοδώρου Ελένη, Κουτσογιαννακόπουλος Κων/νος, Μανδρέκα Ασπασία, Μάνη Παπαδημητρίου Άννα, Βογιατζής Παύλος, Μπατσούρα Γεωργία, Τάμηλος Μιχαήλ, Στύλιος Γεώργιος, Κόνσολας Πάνος, Τζαμτζής Ιορδάνης, Ορφανός Γεώργιος

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2013
Θέμα : Ερώτηση Βουλής 2512/9.10.2013

Απαντώντας στην 2512/9.10.2013 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, και όσον αφορά τα θέματα της δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε ότι εξετάζεται η απαλλαγή από την επιβολή του Τέλους Επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.