Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Βουλή των Ελλήνων

                                                           Αθήνα
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΠΕΚΑ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                                                           
            ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4178/2013

          Σύμφωνα με την παράγραφο 11α, του άρθρου 51, του Νόμου 4178/2013,            «επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.   
             Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν  πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά τα ανωτέρω.

             Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998»
             Εντούτοις, πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα, κατά τη διαδικασία έκδοσης σχετικών αδειών, καθώς υπάλληλοι των Πολεοδομικών Υπηρεσιών επικαλούνται έλλειψη της ΚΥΑ των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2, του άρθρου 56, του Νόμου 2637/1998, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Νόμος.
             Λόγω των ανωτέρω, οι εν λογω συμπολίτες μας, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να αδυνατούν αν εκμεταλλευτούν την ακίνητη περιουσία τους, σε μια περίοδο που ο τόπος έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την «ανάπτυξη»,
γι αυτό και
             ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1)      Εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω παρατιθέμενη παράγραφος 11α, του άρθρου 51, του Νόμου 4178/2013;
2)      Αν όχι, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία, προς την κατεύθυνση αποκατάστασης της προκαλούμενης αδικίας σε βάρος των συμπολιτών μας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές