Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Λύση στο πρόβλημα των ακτημόνων Δ.Δ. Καλλιθέας ΠιερίαςΟ Βουλευτής Πιερίας Δημήτριος Δ. Χριστογιάννης, αφού παρευρέθηκε και ενημερώθηκε, το πρωί της Κυριακής, από τη γενική συνέλευση των Ιδιοκτητών Οικοπέδων Παραχωρηθέντων από το Δημόσιο σε ακτήμονες Δ.Δ. Καλλιθέας Πιερίας σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του ν. 4235/2014, 
συναντήθηκε σήμερα το πρωί της Τρίτης 7 Οκτωβρίου με το Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Καρασμάνη Γεώργιο.

Στην συνάντηση που είχαν συζήτησαν εκτεταμένα το πρόβλημα των ακτημόνων πανελλαδικά και ειδικά για τους ακτήμονες του Δ.Δ. Καλλιθέας Πιερίας.

Σύμφωνα με τη παραπάνω νομοθετική ρύθμιση όσοι δεν είχαν προβεί σε ανέγερση κατοικίας εντός της προθεσμία των 10 ετών έπρεπε να καταβάλουν το 1/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τροπολογία που είχε κατατεθεί και έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία μπορούν, οι κάτοχοι των οικοπέδου ή οι κληρονόμοι του, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις του, εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.