Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο Δημήτρης Χριστογιάννης εκπρόσωπος της Βουλής στην Επιτροπή για το Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης


Ο Βουλευτής Πιερίας κ Χριστογιάννης Δ.Δημήτριος, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης που λαμβάνουν χώρα στο Παρίσι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, προκειμένου να διατυπώσει τις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στα υπό συζήτηση θέματα που έχουν να κάνουν με την εξασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας