Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Τροπολογία για να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του και κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

    Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» 


Αιτιολογική Έκθεση
 Στο τέλος του χρόνου οι αγρότες, είτε τηρούν καταστάσεις εσόδων – εξόδων είτε «κρατούν» βιβλία, θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%.
 Όμως ακόμη,
α) δεν έχουν εξαιρεθεί από την φορολόγηση του εισοδήματος των αγροτών, τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι το ύψος των 9.000 ευρώ. (Δέσμευση Θεοχάρη)

β) Φορολογούνται ως τεκμήρια διαβίωσης τα χωράφια, σπίτι, οικόπεδο, αποθήκες, μηχανήματα, ενώ πληρώνουν 2ηφορά ΕΝΦΙΑ για όλα τα παραπάνω εκτός από τα μηχανήματα.Ακόμη, ενώ τα έσοδα ενός αγρότη είναι πολύ μικρά, με τον συνυπολογισμό και την φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης καλείται να πληρώσει τα μισά ως φόρο. Π.χ. , ένας αγρότης με κέρδος 5.000 ευρώ και τεκμήρια διαβίωσης ύψους 15.000 ευρώ (ελάχιστα για μία αγροτική οικογένεια), τότε καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.950 ευρώ και αν συνυπολογισθεί η προκαταβολή φόρου 27,5%, τότε το ποσό φθάνει τα 1.950 + 536, 25 = 2.486,25 ευρώ. Δηλαδή, από το κέρδος των 5.000 ευρώ, μείον 2.486,25 μένουν 2.513,75 ευρώ.
Η φορολόγηση των τεκμηρίων διαβίωσης πρέπει να καταργηθεί.


γ) ο αγρότης ενώ είναι παραγωγός και όχι επιτηδευματίας, του έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος.
δ) οι κοινοτικές ενισχύσεις δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους αγρότες,  με  στόχο την συνέχιση της καλλιέργειας από τον αγρότη.
Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν εισόδημα και δεν πρέπει να φορολογούνται.
Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν πρέπει ούτε να παρακρατούνται.

ε) η καταβολή προκαταβολής φόρου ορίσθηκε από το 55% στο 27,5%. Όμως, η αγροτική επιχείρηση δεν έχει σταθερή παραγωγή (ζημιές από καιρικά φαινόμενα, αρρώστιες κ.α.) ούτε αποδίδει σταθερό εισόδημα.
Η καταβολή προκαταβολής φόρου έστω και 27,5 % για την πλειοψηφία των αγροτών είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη και πρέπει να καταργηθεί.

Άρθρο......

α. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος τα ημερομίσθια του αγρότη και των μελών της οικογένειας του, μέχρι του ύψους των 9.000 ευρώ
β. Εξαιρούνται από την φορολογία εισοδήματος, τα τεκμήρια διαβίωσης.
γ. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες
δ. Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν φορολογούνται  μέχρι του ύψους των 30.000 ευρώ
ε) Οι κοινοτικές ενισχύσεις δεν παρακρατούνται
στ) Οι αγρότες εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής προκαταβολής φόρου.Οι προτείνοντες βουλευτές