Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Η νομοθεσία δεν θα πρέπει να καταργεί ή να περιορίζει, αλλά να διαφυλάσσει και να διευρύνει την ελευθερία.


Το νέο θεσμικό πλαίσιο συρρίκνωσε το περιφερειακό τηλεοπτικό τοπίο καθιστώντας «απαγορευτική» τη λειτουργία δεκάδων τηλεοπτικών σταθμών.

Η νομοθεσία  δεν θα πρέπει να καταργεί ή να περιορίζει, αλλά να διαφυλάσσει και να διευρύνει την ελευθερία.

Η ελευθερία της έκφρασης και η πολυφωνία είναι ζήτημα Δημοκρατίας.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ


Με εκτίμηση
Χριστογιάννης Δ. Δημήτριος
Βουλευτής Πιερίας