Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για δικαιοσύνη και ισονομία στην επανατοποθέτηση όλων των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ τον κύριο Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΘΕΜΑ: «Να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για δικαιοσύνη και ισονομία στην επανατοποθέτηση όλων                 των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας».

Με το υπ’ αρίθ. ΦΕΚ Β 2999/26-11-2013 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης που περιλαμβάνει όλες τις θέσεις επανατοποθέτησης των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που βρίσκονται από τις 23 Σεπτεμβρίου σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας.
Όμως, το κριτήριο της εντοπιότητας δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω ΦΕΚ, παρά το γεγονός ότι υπήρχε Κυβερνητική δέσμευση πως η επανατοποθέτηση των υπαλλήλων αυτών θα γίνει κατά προτεραιότητα στα μέρη στα οποία υπηρετούσαν.


ΕΠΕΙΔΗ, ορατός είναι ο κίνδυνος να επανατοποθετηθούν πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί σε υπηρεσίες μακριά από τις μόνιμες κατοικίες τους, με αυτονόητες τις δυσμενείς επιπτώσεις που αυτό θα συνεπάγεται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και, μάλιστα, σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης.

ΕΠΕΙΔΗ, για λόγους δικαιοσύνης αλλά και συνέπειας λόγων και πράξεων εκ μέρους της Πολιτείας, τούτο πρέπει ν΄αποφευχθεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός,
Αν θα συμπεριλάβει το κριτήριο της εντοπιότητας, ώστε να διασφαλισθεί ότι η επανατοποθέτηση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών θα γίνει κατά προτεραιότητα στα μέρη στα οποία υπηρετούσαν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Καρασμάνης Γεώργιος
2. Τσουμάνης Δημήτριος
3. Λεονταρίδης Θεόφιλος
4. Μαρίνος Ανδρέας
5. Λαμπρόπουλος Ιωάννης
6. Κοντογιάννης Γεώργιος
7. Ορφανός Γεώργιος
8. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
9. Κυριαζίδης Δημήτριος
10. Χριστογιάννης Δημήτριος
11. Ιωαννίδης Ιωάννης
12. Στύλιος Γεώργιος
13. Αυγενάκης Ελευθέριος

14. Πατριανάκου Φεβρωνία