Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ:
  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση Διπλώματος Οδήγησης Υπερηλίκων»  
         
Αξιότιμε κ Υφυπουργέ,

Σας ενημερώνω για τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει κατά την λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής (Δ.Ι.Ε.) της Π.Ε. Πιερίας, μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ 101Α/2012), τα οποία είναι τα εξής:
Ο μεγάλος αριθμός πολιτών άνω των 80 ετών που έχουν αιτηθεί εξέταση από Δ.Ι.Ε. 
Η ΔΙΕ της Υπηρεσίας μας έχει εξυπηρετήσει πολλές περιπτώσεις πολιτών όμορων νομών, λόγω αδυναμίας συγκρότησης των οικείων Δ.Ι.Ε. 


Οι νοσοκομειακοί ιατροί είναι ελάχιστοι και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αυξημένες.
Οι ιδιώτες ιατροί δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για συμμετοχή σε Δ.Ι.Ε., ενώ οι περισσότεροι από αυτούς και ιδιαίτερα η ειδικότητα του Οφθαλμιάτρου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή διότι είναι ήδη συμβεβλημένοι με την Υπηρεσία μας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
Μειωμένο ενδιαφέρον και των δύο ανωτέρω κατηγοριών ιατρών, λόγω του χαμηλού ύψους αποζημίωσης ανά συμμετοχή στην επιτροπή.
Η λύση που έδωσε το Υπουργείο με το άρθρο 17 του Ν. 4233/2014 (Φ.Ε.Κ. Α22/2014), (εξάμηνη παράταση της διοικητικής ισχύς της άδειας οδήγησης, σε οδηγούς άνω των 80 ετών που επιθυμούν την ανανέωσή της και υπάρχει αδυναμία εξέτασής τους από Δ.Ι.Ε.), δεν δείχνει να αποφορτίζει το πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους δεν προσέρχονται εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας για να καταθέσουν την σχετική αίτηση παράτασης.
Οι ανωτέρω λόγοι είχαν ως αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος αναμονής για εξέταση από Δ.Ι.Ε. να διαμορφωθεί στους έξι (6) - εφτά (7) μήνες.

Η Δ.Ι.Ε. συγκροτείται από τις παρακάτω ειδικότητες.
- Παθολόγου
- Οφθαλμιάτρου
- ΩΡΛ
- Ορθοπεδικού και
- Ψυχολόγου, Ψυχιάτρου.
 
Η υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να αποσυμφορηθεί και να βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής των υποψηφίων για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης με τους εξής τρόπους:

Οι υπερήλικοι υποψήφιοι να μπορούν να κλείνουν ραντεβού στους γιατρούς του ΕΣΥ στις αντίστοιχες ειδικότητες ώστε να λαμβάνουν  την απαιτούμενη βεβαίωση, από την καθεμία ειδικότητα ξεχωριστά, που θα τους καθιστά ικανούς να ανανεώνουν το δίπλωμα οδήγησης και να την προσκομίζουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφέρειας για να πραγματοποιείται η έγκριση ανανέωσης του διπλώματος οδήγησης από την αντίστοιχη υπηρεσία
  Να μπορούν να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς με τις αντίστοιχες απαιτούμενες ειδικότητες για τη λήψη βεβαίωσης, την οποία θα την προσκομίζουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφέρειας με σκοπό την έγκριση ανανέωσης του Διπλώματος Οδήγησης.