Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε πολλές περιοχές της χώραςΑθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ

           
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
2) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
                             
           
ΘΕΜΑ: ΜΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ                  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

           
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί

            Στην εποχή της πληροφορίας, η πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία μέσω των Τηλεοπτικών Σταθμών Πανελλαδικής Εμβέλειας, δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά κοινωνικό αγαθό. Η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, μέσω των εν λόγω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αποτελεί κοινό τόπο για την κοινωνία μας, και μερικές φορές τον μοναδικό τρόπο.           
            Εντούτοις, πολίτες πολλών περιοχών της Χώρας, στερούνται της δυνατότητας λήψεως τηλεοπτικού σήματος, μέσω της «Νέας ψηφιακής πλατφόρμας DIGEA», καθώς αυτή δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες περιοχές με το «νέο ψηφιακό σήμα».
            Πολίτες, οι οποίοι υποχρεώθηκαν, προσφάτως, στην αγορά ειδικού δέκτη ψηφιακού σήματος, δαπανώντας ένα σημαντικό (για τα σύγχρονα οικονομικά τους δεδομένα) ποσό.
            Χαρακτηριστικά, ολόκληρος ο ορεινός όγκος της Πίνδου, αλλά  και οι περισσότεροι ορεινοί όγκοι της χώρας καθώς και πολλές πεδινές και ορεινές παραμεθόριες περιοχές της όπως αυτές του Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου, περιοχές της οροσειράς της Ροδόπης κλπ. στερούνται των κατάλληλων πομπών-αναμεταδοτών.

            Τα παράπονα και οι καταγγελίες από κατοίκους Δήμων και Κοινοτήτων πολλών περιοχών της χώρας, συνεχώς πληθαίνουν, καθώς από 1ης Ιανουαρίου του 2015, το αναλογικό σήμα θα διακοπεί και θα εκπέμπεται μόνο ψηφιακό, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση.
            Σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, η «DIGEA» επικαλείται ευθύνη των Δήμων για τους αναμεταδότες, οι δε Δήμοι δηλώνουν αναρμόδιοι.
            Δεδομένου, λοιπόν, ότι η προσδοκώμενη «μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή», δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς πολίτες της Χώρας και προς την κατεύθυνση επίλυσής τους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών,
            Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1)      Τί προβλέπει η σχετική συμφωνία παραχώρησης;
2)      Ποιος θα καλύψει τη δαπάνη για την τοποθέτηση των απαραίτητων αναμεταδοτών.
3)      Αν προτίθενται τα Υπουργεία να εξετάσουν τη δυνατότητα παράτασης εκπομπής του αναλογικού σήματος, μέχρι να καλυφθεί όλος ο Ελλαδικός χώρος με σύστημα αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος
4)      Αν προτίθενται, να ενημερώσουν σχετικά, την αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων.
           
                
Μετά Τιμής
Οι ερωτώντες Βουλευτές