Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Απάντηση σε Ερώτηση σχετικά με τις Διευκολύνσεις και εξαγορά στεγαστικών δανείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Αθήνα, 13/12/2013 Αριθ. Πρωτ.: Β13-610

ΠΡΟΣ :
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων(30

ΚΟΙΝ.:
-Υπουργείο 1. Οικονομικών Γρ. κ. Υπουργού -Βουλευτές κ. κ.

1. Τζαμτζή I.
2. Σαμπαζιώτη Δ.
3. Βλαχογιαννη Η.
4. Στυλιανίδη Ε.
5. Δεμερτζόπουλο Α.
6   Χριστογιαννη Δ.
7. Βογιατζή Π.
8. Κλεισιώτη Κ.
9. Ιωαννίδη I.
10   Κουτσογισννακόπουλο Κ.
11. Κάλλια Κ.
12. Κοντογιάννη Γ.
13. Κοντονεώργο Κ.
14. Κωνσταντινίδη Ε.
15. Κουτσούμπα Α
16. Κυριαζιδη Δ.
17. Κοψαχείλη Τ.
18. Ορφανό Γ.
19. Κωνσταντόπουλο Γ.
20. Σολδάτο Θ.
21. Αντωνίου Μ.
22. Πασχαλίδη I.
23. Τσαβδαρίδη I.
24. Κουκοδήμο Κ.
25. Σκόνδρα Α,
26. Παναγιωτόπουλο Ν.
27. Νταβλούρο Α.
28. Υψηλάντη Β,
29. Μανδρέκα Α.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση των 29 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Σχετ.: Ερώτηση 4165/22-11-2013 (για την ερώτηση πατήστε ΕΔΩ)

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα : «Διευκολύνσεις και εξαγορά στεγαστικών δανείων» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ Εμπορίου - Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
Με τις τροποποιήσεις του ν.3869/2010 κατόπιν της ψήφισης του ν.4161/2013 αντιμετωπίζεται στοχευμένα το ζήτημα της διευθέτησης δανειακών οφειλών των φυσικών προσώπων και ταυτόχρονα παρέχεται απόλυτη προστασία στην κύρια κατοικία των οφειλετών που βρίσκονται σε πλήρη και αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Συγκεκριμένα βάσει του νόμου ορίζεται ότι:
1) Με την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα (και οι πλειστηριασμοί) εναντίον του οφειλέτη, στα πλαίσια της διαδικασίας του προδικαστικού συμβιβασμού (ο οποίος αντικατέστησε τον εξωδικαστικό). 
2) Από την έκδοση της προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη υπέρ του οφειλέτη και μέχρι τη συζήτηση της αίτησης,, παύει σε βάρος του κάθε εκτέλεση και συνεπώς αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί επί της κύριας κατοικίας του.
3) Κατόπιν της εκδίκασης της υπόθεσης και με την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου διατάσσεται ο τρόπος ρύθμισης των χρεών ώστε να δύναται ο οφειλέτης να σώσει την κατοικία του.
4) Ακόμα και στην περίπτωση έκδοσης αρνητικής σε βάρος του οφειλέτη απόφασης, και κατά την άσκηση έφεσης από αυτόν, παρέχεται η δυνατότητα ο οφειλέτης να αιτηθεί προσωρινής διαταγής αναστολής πλειστηριασμών και των καταδιωκτικών σε βάρος του μέτρων, μέχρι και την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Ήτοι, με τις τροποποιήσεις του νόμου παρέχεται απόλυτη προστασία στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, αμέσως μετά την υπαγωγή του στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικου απόφασης.
Οι διατάξεις του ν.4161/2013 ο οποίος τροποποίησε το ν.3869/2010, αποτελούν το μόνο ολοκληρωμένο πλαίσια προστασίας, το οποίο παρέχεται και με δικαστική κρίση.