Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

O Bουλευτής Πιερίας Χριστογιάννης Δημήτριος βρέθηκε στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου ως εκπρόσωπος της Διαρκής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.Με αφορμή το Κοινοβουλευτικό Σεμινάριο με θέμα «Διασφάλιση ασφαλών και υγειών συνθηκών στην εργασία», στο πλαίσιο της Υποεπιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ο βουλευτής Πιερίας Χριστογιάννης Δημήτριος βρέθηκε στο Παρίσι στις 10 Νοεμβρίου ως εκπρόσωπος της Διαρκής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.


                                                                             
Στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και της  Υποεπιτροπής για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη πραγματοποιήθηκε το Κοινοβουλευτικό Σεμινάριο με θέμα «Διασφάλιση ασφαλών και υγειών συνθηκών στην εργασία» στις 10 Νοεμβρίου στο Παρίσι.

Στις εργασίες προήδρευσε ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και συμμετείχαν βουλευτές από τα Κοινοβούλια της Κύπρου, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, της Εσθονίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας, την Φινλανδίας και της ΦΥΡΟΜ.


Το σεμινάριο εξέτασε - από την κοινοβουλευτική σκοπιά - Συμπεράσματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας και  πρακτικής με το άρθρο 3 (δικαίωμα για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.


Συμμετείχαν με ομιλίες τους, προσκεκλημένοι της Υποεπιτροπής, ο κ Giuseppe Palmisano και η κα Eliane Chemla, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ο κ Roel Deseyn, εισηγητής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Έκθεση «Αξιοπρεπής εργασία για όλους», ο κ Antonio Graziosi, Διευθυντής του Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στη Βουδαπέστη και ο κ Mario Van Mierlo, εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ολλανδικής Βιομηχανίας και Εργοδοτών. 

Κατά την πρώτη ενότητα του σεμιναρίου που αφορούσε στην «Ενίσχυση των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής για τη μείωση των κινδύνων στην εργασία» συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που σχετίζονται με τις πολιτικές για την επαρκή επίπεδα ασφάλειας στην απασχόληση και την πρόληψη των ατυχημάτων, τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των burnouts (επαγγελματική εξουθένωση), την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των αυτοαπασχολούμενων, των κατ’ οίκον και των προσωρινά απασχολουμένων καθώς και των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επίσης η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στην εργασία.

Στην δεύτερη ενότητα με θέμα «Εξασφάλιση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς της οικονομίας» η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που σχετίζονται με την αποτελεσματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη των κινδύνων στην εργασία μέσω των υπηρεσιών υγείας στην εργασία και της επιθεώρησης εργασίας και την προώθηση των υπηρεσιών υγείας στην εργασία.

Τόσο από τον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής, κ Δραγασάκη, όσο και από τους συμμετέχοντες βουλευτές, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης των εθνικών Κοινοβουλίων επί της ετήσιας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων και των συμπερασμάτων της στο πλαίσιο εξέτασης των Εθνικών Εκθέσεων Εφαρμογής  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) τέθηκε το ζήτημα της προώθησης της πλήρους επικύρωσης και εφαρμογής του  αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της επικύρωσης του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προβλέπει το σύστημα Συλλογικών Καταγγελιών, και της εφαρμογή της διάταξης του

Πρωτοκόλλου του Τορίνο (1991), που αφορά στην εκλογή από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης των μελών της ΕΕΚΔ.